Tin nhắn hình chúc mừng 8-3, tin nhắn hình chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ, tin nhắn hình 8/3, tin nhắn hình kute 8/3, sms hình chúc 8/3

Tin nhắn hình chúc mừng 8-3, tin nhắn hình chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ, tin nhắn hình 8/3, tin nhắn hình kute 8/3, sms hình chúc 8/3

•Ngày Gửi: 18,02,13 -21:08)
•Xem: 5160 lượt xem

Tin nhắn hình chúc mừng 8-3, tin nhắn hình chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ, tin nhắn hình 8/3, tin nhắn hình kute 8/3, sms hình chúc 8/3


- Bấm vào đây để lấy những mẫu tin nhắn hình kute mới nhất 2013, độc đáo nhất không đụng hàng chúc 8-3

SMS hình chúc phụ nữ 8/3 số 11

...:*"""*:..:*"""*:. .Chúc
☆…...Happy.....☆ .em
"..........8-3......." .vui
".....v2...h2..." .ve
".............". trg
"...".ngy
Woman day•
- Cú pháp tải về: KKH 10184 gửi: xxxx
- Cú pháp gửi tặng: KKH 10184 SĐT_NGƯỜI_NHẬN gửi: xxxx
Ví dụ để gửi tặng SĐT 0979223456 bạn soạn tin: KKH 10184 0979223456 gửi xxxx
- Tải tin nhắn hình chúc mừng 8/3 trên về máy


SMS hình chúc phụ nữ 8/3 số 12

*(`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)*
(»°☆.8-3.☆°«)
*(`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)*
☆°。。☆°。。°☆
。 .. __::_______ ★ 。
☆ /_v2____h2__/ \ 。。
。 | _ 画_画 _ |_'| ☆ 。
_|____ღ.$$$$ღ____|_
- Cú pháp tải về: KKH 10185 gửi: xxxx
- Cú pháp gửi tặng: KKH 10185 SĐT_NGƯỜI_NHẬN gửi: xxxx
Ví dụ để gửi tặng SĐT 0979223456 bạn soạn tin: KKH 10185 0979223456 gửi xxxx
- Tải tin nhắn hình chúc mừng 8/3 trên về máy


SMS hình chúc phụ nữ 8/3 số 13

*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)*
**`•.(¨`•.•´¨)..•´**
***`•.¸.•´***
,*""""*, ,*""""*,
(0 ' _ ' ) ( '_ ' * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
Hihi! 8-3 vui khong
Dung wen anh nhe
*(`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)*
*(`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)*
- Cú pháp tải về: KKH 10186 gửi: xxxx
- Cú pháp gửi tặng: KKH 10186 SĐT_NGƯỜI_NHẬN gửi: xxxx
Ví dụ để gửi tặng SĐT 0979223456 bạn soạn tin: KKH 10186 0979223456 gửi xxxx
- Tải tin nhắn hình chúc mừng 8/3 trên về máy


SMS hình chúc phụ nữ 8/3 số 14

. ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
__:♥____:♥:____♥:__
Mong 8 thang 3 chuc em:
Nhieu trai theo duoi
như lửa bám xăng,
như răng bám lợi,
như trời bám mây,
như cây bám đất,
như bít tất bám ...bàn chân !
__:♥____:♥:____♥:__
.. ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
- Cú pháp tải về: KKH 10187 gửi: xxxx
- Cú pháp gửi tặng: KKH 10187 SĐT_NGƯỜI_NHẬN gửi: xxxx
Ví dụ để gửi tặng SĐT 0979223456 bạn soạn tin: KKH 10187 0979223456 gửi xxxx
- Tải tin nhắn hình chúc mừng 8/3 trên về máy


SMS hình chúc phụ nữ 8/3 số 15

。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° • 。 • ˚ ˚08-03 ˛ ˚ ˛ 。° 。
° 。˚ ˛ • ˚ ˚˛*★Happy★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • 。★Woman★ * 。° 。 ° ˛˚ _Day_____*。*˚ ˚ ˛
˚ ˛ • */______/~\。˚ ˚ ˛ ˚ ˛•˛ | 田田 |門| ˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° • 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。。°˛
- Cú pháp tải về: KKH 10188 gửi: xxxx
- Cú pháp gửi tặng: KKH 10188 SĐT_NGƯỜI_NHẬN gửi: xxxx
Ví dụ để gửi tặng SĐT 0979223456 bạn soạn tin: KKH 10188 0979223456 gửi xxxx
- Tải tin nhắn hình chúc mừng 8/3 trên về máy


SMS hình chúc phụ nữ 8/3 số 16

˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ° 。˚ ˛ • ˚ ˚ ˛ *★Happy★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • 。★Woman★ 。* 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ * • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ° 。˚ ˛ • ˚ ˚ ˛*★Day★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • 08-03。★Hạnh Phúc★ 。* 。° 。 ° ˛˚ ˛ *
- Cú pháp tải về: KKH 10189 gửi: xxxx
- Cú pháp gửi tặng: KKH 10189 SĐT_NGƯỜI_NHẬN gửi: xxxx
Ví dụ để gửi tặng SĐT 0979223456 bạn soạn tin: KKH 10189 0979223456 gửi xxxx
- Tải tin nhắn hình chúc mừng 8/3 trên về máy


SMS hình chúc phụ nữ 8/3 số 17

(¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,•¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,• chUc"em vUj vE?:·.(¯`08°03´¯).· ¤*•,¸.¸,vA` hạnh phúc•*¤*•,¸.08-03 ¶-¶APPY WOMAN DAY •*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,• I LoVe yoU chjU chjU
- Cú pháp tải về: KKH 10190 gửi: xxxx
- Cú pháp gửi tặng: KKH 10190 SĐT_NGƯỜI_NHẬN gửi: xxxx
Ví dụ để gửi tặng SĐT 0979223456 bạn soạn tin: KKH 10190 0979223456 gửi xxxx
- Tải tin nhắn hình chúc mừng 8/3 trên về máy


SMS hình chúc phụ nữ 8/3 số 18

.:!|!:._.:!|!:.
":::happy:::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":woman:"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":: day ::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":: em yeu ::"
"'-!|!-""-!|!-'"
- Cú pháp tải về: KKH 10191 gửi: xxxx
- Cú pháp gửi tặng: KKH 10191 SĐT_NGƯỜI_NHẬN gửi: xxxx
Ví dụ để gửi tặng SĐT 0979223456 bạn soạn tin: KKH 10191 0979223456 gửi xxxx
- Tải tin nhắn hình chúc mừng 8/3 trên về máy


SMS hình chúc phụ nữ 8/3 số 19

. ..:WOMAN DAY:.. .
__:♥____:♥:____♥:__
.. ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
.. .. .. .. .. .. ..°☆ °☆°
Hihi! 8-3 vui khong
Dung wen anh nhe
- Cú pháp tải về: KKH 10192 gửi: xxxx
- Cú pháp gửi tặng: KKH 10192 SĐT_NGƯỜI_NHẬN gửi: xxxx
Ví dụ để gửi tặng SĐT 0979223456 bạn soạn tin: KKH 10192 0979223456 gửi xxxx
- Tải tin nhắn hình chúc mừng 8/3 trên về máy


SMS hình chúc phụ nữ 8/3 số 20

.-★-._.-☆-._.-☆-.
'★._ HAPPY _.★'
'¤-.★.-¤ '

.-☆-._.-★-._.-★-.
'☆._WOMAN_.☆'
'¤-.☆.-+"

.-★-._.-☆-._.-☆-.
'★._ DAY _.★'
'¤-.★.-+'

.-☆-._.-★-._.-★-.
'☆._ VUI VE _.☆'
'¤-.☆.-+"

-☆ DAM AM -☆
-☆HANH PHUC-☆
*£^^\/€ (^^'\)*
- Cú pháp tải về: KKH 10193 gửi: xxxx
- Cú pháp gửi tặng: KKH 10193 SĐT_NGƯỜI_NHẬN gửi: xxxx
Ví dụ để gửi tặng SĐT 0979223456 bạn soạn tin: KKH 10193 0979223456 gửi xxxx
- Tải tin nhắn hình chúc mừng 8/3 trên về máy

- Bấm vào đây để lấy những mẫu tin nhắn hình kute mới nhất 2013, độc đáo nhất không đụng hàng chúc 8-3
Đang xem: Tin nhắn hình chúc mừng 8-3 ngày quốc tế phụ nữ Trong chuyên mục Sms chúc ngày phụ nữ
Cùng chủ đề:
Những lời chúc 20/10 ý nghĩa, hay nhất tặng bạn gái, người yêu, mẹ, cô giáo, bà xã - câu chúc 20/10 hay nhất
Lời chúc hay 20/10 tặng chị em phụ nữ, lời chúc mừng 20/10 tặng bạn gái, người yêu chọn lọc
SMS chúc mừng 20/10 xếp hình đẹp tặng phụ nữ - tin nhắn chúc bạn gái đẹp ngày 20-10
Tin nhắn hình chúc 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam kute đẹp chọn lọc
Tin nhắn hình chúc mừng 8-3, tin nhắn hình chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ, tin nhắn hình 8/3, tin nhắn hình kute 8/3, sms hình chúc 8/3
Bài Ngẫu nhiên
- Trình duyệt mobile One Browser phiên bản mới - load nhanh hơn OM, down mạnh hơn UC
- Truyện về hai cha con nghèo rất cảm động và ý nghĩa trong cuộc đời chúng ta
- XEM ONLINE Phim ngắn Việt Nam hay, hài, diễn viên đẹp: những phóng viên vui nhộn - bộ tứ 10A8
- Video beat karaoke Chiếc khăn gió ấm - Khánh Phương
- Sướng Du Kỳ Tiên - Hệ thống nhân vật
Bài Mới Gửi
- 13 điều kiêng kị ngày Tết, tuyệt đối ghi nhớ nếu muốn may mắn cả năm
- Truyện Hãy nhớ em, mỗi ngày một ít hơn anh nhé full
- Truyện Đánh rơi quá khứ full
- 4 điều ai cũng nên làm tránh bệnh tật ghé thăm ngày cận Tết
- 10 sai lầm tưởng nhỏ mà lớn có thể khiến bạn chết sớm
Tin nhắn hình chúc mừng 8-3, tin nhắn hình chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ, tin nhắn hình 8/3, tin nhắn hình kute 8/3, sms hình chúc 8/3 Trang chủ alo9.net
© 2012 - 2014 alo9.net, Inc.
All rights reserved